Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Napoleon

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2023Kesto: 159 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Rid­ley Scot­tin ee­pos Na­po­leon Bo­na­par­tes­ta on kuin kylläi­sen lei­jo­nan uni­nen mur­jah­dus.

Rid­ley Scot­tin ee­pos Na­po­leon Bo­na­par­tes­ta on kuin kylläi­sen lei­jo­nan uni­nen mur­jah­dus. Ma­rie An­toi­net­ten mes­tauk­ses­ta al­ka­va, ja tätä seu­ran­nees­ta se­ka­vas­ta val­lan­jak­sos­ta voi­maan­tu­va elo­ku­va näyttää nuo­ren up­see­rin se­littämättömän tien ko­ko Eu­roo­pan so­tanäyttämön ylimmäk­si ti­rehtöö­rik­si. Hi­das ja kui­ten­kin pouk­koi­le­va elo­ku­va ha­luaa näyttää sur­ku­hu­pai­san mie­hen mah­ti­pon­ti­sen ni­men ta­ka­na ja ta­lut­taa ri­viin kaik­ki ne kir­jan­mer­kit, jois­ta tämä tun­ne­taan. Kir­jan­merk­kien vä­lissä ta­pah­tu­mat sol­ju­vat töksäh­del­len ja mil­tei ka­ri­ka­tyy­rimäi­ses­ti.
E­lo­ku­va herää hen­kiin kuu­lui­sas­sa Aus­ter­lit­zin tais­te­lus­sa, jos­sa vi­hol­li­sar­mei­ja pol­je­taan ne­rok­kaan häikäi­lemättömäs­ti jäi­hin. Myös erään­lai­se­na ta­ri­nan pää­te­pis­teenä toi­mi­van Wa­ter­loon tais­te­lun tuok­sin­nas­sa on pai­koin tun­nel­maa, mut­ta ote on tältä osin kuin up­po­rik­kaan his­to­rioit­si­jan päiväu­nes­ta. Näi­den tais­te­lui­den vai­heet tun­tu­vat ole­van elo­ku­van ole­mas­sao­lon suu­rin mo­ti­vaa­tio, mut­ta vaik­ka näiltä osin ker­ron­ta löi­si­kin kättä joi­den­kin his­to­rian­kir­jo­jen kans­sa ei sa­maa mitä il­mei­sem­min voi sa­noa muus­ta elo­ku­vas­ta.
K­ri­tii­kin mu­kaan Na­po­leon ei oli­si voi­nut nähdä Ma­rie An­toi­net­ten mes­taus­ta, ei am­pu­nut Sfink­siä ty­killä, ei kos­kaan ta­van­nut eng­lan­ti­lais­ta vas­tus­ta­jaan­sa Wel­ling­to­nia, eikä pa­lan­nut El­bal­ta ta­paa­maan Jo­sep­hi­nea kos­ka tämä oli kuol­lut jo vuot­ta aiem­min. Toi­saal­ta myös jäi­den hyö­dyntä­mi­nen Aus­ter­lit­zin tais­te­lus­sa saat­taa se­kin ol­la vain sit­keä myyt­ti. His­to­ria voi ol­la mo­ni­se­lit­teistä tai vain hu­te­ras­ti tun­net­tua, mut­ta oh­jaa­ja Scot­til­la ei tässä tun­nu ole­van val­ta­vaa pa­loa to­den­mu­kai­suu­ten eikä toi­saal­ta juu­ri mitään uut­ta omaa näkö­kul­maa­kaan.
Lop­pu­tu­lok­se­na on härs­kin yli­pitkä ja lor­vai­le­van hi­das­tem­poi­nen ee­pos, jo­ka ei tun­nu va­lai­se­van tai va­lis­ta­van. Ta­pah­tu­mis­sa on kyl­lik­si ruu­tia pitämään kat­so­jan he­reillä myös il­lan myöhäis­tun­tei­na, mut­ta ko­vin vähän poh­dit­ta­vaa seu­raa­vak­si päiväk­si. Jo­kai­sen mur­jai­sun kai­na­los­sa kuul­laan tun­nin ver­ran hau­kot­te­lua.
06/01/2024

Tekijät

Ohjaaja: Ridley Scott
Pääosissa: Joaquin Phoenix Vanessa Kirby
Tarina: David Scarpa
Kuvaus: Dariusz Wolski
Musiikki: Martin Phipps

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy