Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Bleeder

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1999Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.27*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Mo­der­nia tans­ka­lais­ta psy­ko­lo­gis­ta draa­maa.

Mo­der­nia tans­ka­lais­ta psy­ko­lo­gis­ta draa­maa. Kes­kit­tyy kol­meen ka­ve­ruk­seen. On int­ro­vert­ti tu­le­va isä (Nat­te­vag­te­nis­ta tut­tu Kim Bod­nia), haa­vei­le­va lef­faf­riik­ki (Mads Mik­kel­sen) ja en­ti­nen lin­na­kun­di. Seu­rauk­set ovat ve­ri­set. Hyvät ar­vos­te­lut ko­ti­maas­saan, mut­ta ei lie­ne mikään juut­tien 90-lu­vun pa­ras elo­ku­va.
Kor­kea­ta­soi­nen ku­va, vaik­ka ei ole ana­mor­fi­nen. Eu­ro­tuo­tan­nos­sa saa­daan täys­hyö­ty PAL-jär­jes­telmän muu­ta­mas­ta ylimääräi­sestä ku­va­juo­vas­ta. Mo­ni­ka­na­vaääntä ei juu­ri­kaan ole hyö­dyn­net­ty. Kääntäjä ei ole elo­ku­vaf­riik­ki, kos­ka ei ole osan­nut Ja­mes Wha­len ja Frank Cap­ran ni­miä oi­kein. Al­ku­koh­taus vi­deo­kau­pas­sa on haus­ka, kun tans­kak­si mon­ger­re­taan usei­den kym­me­nien ko­vien oh­jaa­jien ni­met. Kau­rismäet jäävät mai­nit­se­mat­ta. Pal­jon hy­viä fak­ta­ruu­tu­ja, biog­ra­fiat ja mui­den elo­ku­vien trai­le­rei­ta.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy