Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Dead Poets’ Society

Kuolleiden runoilijoiden seura 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1989Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Surround
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Elokuva

”­Car­pe diem” on sa­non­ta vii­kon­lop­pua ja elä­keikää iän kai­ken odot­ta­vil­le suo­ma­lai­sil­le.

”­Car­pe diem” on sa­non­ta vii­kon­lop­pua ja elä­keikää iän kai­ken odot­ta­vil­le suo­ma­lai­sil­le. Päivä ker­ral­laan ja het­kestä kiin­ni, sa­no. Muu­ta­han meiltä ei puu­tu­kaan kuin ang­lo­sak­si­set, jär­kyttävää tun­ne­tu­hoa ai­heut­ta­vat sisäop­pi­lai­tok­set. Myös USA:s­sa hy­vin ylei­nen jär­jes­telmä repäi­see lap­set ir­ti ai­kui­sis­ta. Seu­rauk­se­na on ylä­luo­kan tun­neköyhää elämää, jo­ka tun­keu­tuu työelämän kaut­ta muual­le­kin yh­teis­kun­taan. Ro­bin Wil­liams jyrää op­pi­lail­le omaa aja­tus­maail­maa tu­kah­dut­ta­van, so­sia­lis­tis­ta hal­lin­toa muis­tut­ta­van kou­lujär­jes­telmän vas­ta­pai­nok­si.
Elo­ku­va oli­si an­sain­nut ku­val­taan ja ää­neltään pa­rem­man le­vyn. Vain Dol­by Sur­round (4/0). Ei ekst­ro­ja. Myö­hem­min ident­ti­senä Bue­na Vis­tan le­vynä.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy