Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hääkuvaaja

Bröllopsfotografen 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2009Kesto: 112 minuuttia
Julkaisija: SandrewKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(3)
Sallittu kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
VET: 220709EAN: 6438137059785

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tans­ka­lai­set osaa­vat/o­sa­si­vat tehdä mus­tan huu­mo­rin sä­vyttä­miä vä­ki­val­tae­lo­ku­via ja suo­ma­lai­set puo­les­taan te­kevät vas­taa­vas­ti kan­san­luon­teen­sa mu­kai­sia elo­ku­via: tyl­siä ja angs­ti­sia tai sit­ten avoi­men kau­pal­li­sia höpö­tyk­siä.

Tans­ka­lai­set osaa­vat/o­sa­si­vat tehdä mus­tan huu­mo­rin sä­vyttä­miä vä­ki­val­tae­lo­ku­via ja suo­ma­lai­set puo­les­taan te­kevät vas­taa­vas­ti kan­san­luon­teen­sa mu­kai­sia elo­ku­via: tyl­siä ja angs­ti­sia tai sit­ten avoi­men kau­pal­li­sia höpö­tyk­siä. Ruot­sa­lai­set puo­les­taan lii­te­levät ke­peäs­ti hu­mo­ris­tis­ten ja viih­dyttä­vien elo­ku­vien sa­ral­la. Näin Hää­ku­vaa­ja­kin, vaik­ka se sisältää pal­jon ruot­sa­lais­ta yh­teis­kun­taa jäytä­viä maa­na­lai­sia vir­to­ja.
Ruot­si on luok­kayh­teis­kun­ta, jos­sa pu­he­tyy­li ja käytös­ta­vat pal­jas­ta­vat ylä­luo­kal­le mou­kan kah­des­sa se­kun­nis­sa, jos Eng­lan­nis­sa sii­hen ku­luu vain se­kun­ti. Suo­mi on tähän ver­rat­tu­na suo­ras­taan sää­dytön yh­teis­kun­ta, sillä van­ha ra­ha lepää hy­vin ka­peil­la har­tioil­la en­nen kaik­kea so­tien ja ly­hyen it­senäi­syy­den ajan ta­kia.
Hää­ku­vaa­ja on värm­lan­ti­lai­nen rok­ki­junt­ti (mai­nio Björn Star­rin), 29-vuo­tias perä­kam­ma­rin poi­ka, jo­ka pitää va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta. Sam­mu­va tv-koo­mik­ko (K­jell Berq­vist) vie­rai­lee paik­ka­kun­nal­la ja oh­jaa nuo­ren mie­hen uu­sil­le uril­le Tuk­hol­mas­sa. Rous­seau­lai­nen vil­li­mies op­pii äk­kiä ylä­luo­kan ta­voil­le.
Oh­jaaa­ja Malm­roos käyttää tai­dol­la mo­nia tee­mo­ja, jot­ka ovat tut­tu­ja kai­kis­ta prins­si ja kerjäläis­poi­ka -tyy­li­sistä ta­ri­nois­ta. Elo­ku­via­kin tu­lee mie­leen: Au­rin­gon­las­kun ka­tu, Paik­ka au­rin­gos­sa ja mo­ni tai­tei­li­joi­den eh­too­puo­les­ta ker­to­vat elo­ku­vat. Haus­ka elo­ku­va, mut­ta mikä on sen lo­pul­li­nen vas­taus? Sitä ei to­ki ai­na tar­vit­se ol­la. Yk­si hyvä al­le­vii­vaus kui­ten­kin jää mie­leen: sää­dyt elävät myös sää­dyttömänä. Teol­li­suus­paik­ka­kun­nal­la asuin­ka­tu, jo­pa ka­dun eri puo­let voi­vat erot­taa. Lap­suu­des­sa­ni sitä mer­kit­se se, asui­ko ki­vi- vai puu­ta­los­sa.
Jo­tain uut­ta­kin Hää­ku­vaa­ja tar­joaa. Muu­ta­mat ku­val­li­set ja dra­ma­tur­gi­set rat­kai­sut ovat tyy­likkäitä. Dia­lo­gi, jos­sa pää­hen­kilöt ky­syvät, min­ne toi­nen on me­nos­sa, toi­mii kah­teen ot­tee­seen kau­niis­ti.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroissa 14 min. kuvauspaikkakuvaa, 26 min. poistettuja kohtauksia, 4 min. epäonnistuneita otoksia, 4 min. Berqvistin improvisointia ja kolme traileria. (PS)
23/03/2010

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy