Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

The Mosquito Coast

Moskiittorannikko 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1986Kesto: 118 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros. 
  
  EAN: 085393622121

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner Bros.) ellei toisin mainita.

Elokuva

Har­ri­son Ford on län­si­mai­sen yh­teis­kun­nan rap­pioon kylläs­ty­nyt kek­sijä, jo­ka siirtää per­heensä sa­de­metsään Mos­kiit­to­ran­ni­kol­le aloit­taak­seen alus­ta.

Har­ri­son Ford on län­si­mai­sen yh­teis­kun­nan rap­pioon kylläs­ty­nyt kek­sijä, jo­ka siirtää per­heensä sa­de­metsään Mos­kiit­to­ran­ni­kol­le aloit­taak­seen alus­ta. Unel­ma­na on löytää ai­to­ja ih­mi­siä, jot­ka pitäi­sivät si­vi­li­saa­tion ylintä il­men­tymää, ky­kyä val­mis­taa jäätä, ih­meel­li­senä. Ju­ma­lan selän ta­kaa löy­tyy­kin lup­paa­va hök­ke­li­kylä, jos­ta tu­lee it­seop­pi­neen tie­de­mie­hen kä­sissä vii­den täh­den luk­sus­koh­de, jos­ta ei puu­tu juok­se­vaa vettä, kas­vi­huo­nei­ta tai il­mas­toin­tia. Mut­ta mitä oli­si pa­ra­tii­si il­man käär­mettä tai täy­del­li­syy­den ta­voit­te­lu il­man sisään­ra­ken­net­tua vi­kaa?
Vä­hemmän tun­net­tu elo­ku­va ei pe­riaat­tees­sa ul­koi­sil­ta osin ole Har­ri­son For­din ural­la ko­vin kau­kai­nen serk­ku In­dia­na Jo­ne­sin ja Han So­lon kor­pi­so­tu­reil­le, mut­ta pro­fes­so­ri­mai­sen ha­bi­tuk­sen al­la ky­tee pal­jon näitä syn­kem­pi hah­mo. Ca­pe Fea­ristä ei jäädä kuin pa­rin ai­ron ve­don ver­ran.

Kuva, ääni & ekstrat

Jäsentynyt ja miellyttävän levollinen, jos ei suoranaisesti komea kuva. Siistin ongelmaton ääniraita. Ekstroissa traileri. Jenkkilevy, joten suomenkielistä tekstitystä ei ole. (IJ)
24/03/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy