Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Titanic

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1953Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: FoxKuva:
1.33*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: 5039036022934

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Fox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vuon­na 2012 Ti­ta­ni­cin up­poa­mi­ses­ta tu­lee ku­lu­neek­si 100 vuot­ta, jo­ten lu­vas­sa on mo­nen­mois­ta do­ku­ment­tia, draa­ma­sar­jaa ja 3D-­ver­sio Ja­mes Ca­me­ro­nin mas­sii­vi­ses­ta höy­ryee­pok­ses­ta.

Vuon­na 2012 Ti­ta­ni­cin up­poa­mi­ses­ta tu­lee ku­lu­neek­si 100 vuot­ta, jo­ten lu­vas­sa on mo­nen­mois­ta do­ku­ment­tia, draa­ma­sar­jaa ja 3D-ver­sio (ehkä jo­pa Blu-ray) Ja­mes Ca­me­ro­nin mas­sii­vi­ses­ta höy­ryee­pok­ses­ta. Vuo­den ko­ho­koh­ta tu­lee to­dennäköi­ses­ti ole­man mai­niois­ta brit­ti­pu­kud­raa­mois­taan tun­ne­tun Ju­lian Fel­lowe­sin uu­si draa­ma­sar­ja "Ti­ta­nic", jon­ka pitäi­si ol­la kah­den ker­rok­sen vä­li­sestä vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neel­le kir­jai­li­jal­le mitä mai­nioin ai­he. Näitä odo­tel­les­sa on hyvä ai­ka kai­vaa kä­siin van­ha vuo­den 1953 fil­ma­ti­soin­ti kaik­kien ai­ko­jen pa­ha­mai­nei­sim­mas­ta lai­vao­net­to­muu­des­ta.
Kä­si­kir­joi­tuk­ses­taan Os­ca­ril­la pal­kit­tu elo­ku­va käyttää Ti­ta­ni­cin pa­ha­mai­neis­ta neit­syt­mat­kaa on­nis­tu­nees­ti draa­man­sa taus­ta­na, mut­ta ker­too hy­vin vähän it­se lai­vas­ta tai on­net­to­muu­des­ta. Draa­maa ra­ken­ne­taan ha­joa­mis­pis­teessä ole­van ylä­luok­kai­sen per­heen ympä­ril­le, jon­ka yh­tei­se­loon tra­ge­dia pistää uut­ta puh­tia. It­se on­net­to­muu­den ta­kia tätä ei kan­na­ta kat­soa sillä odo­tus käy pitkäk­si ja ta­pah­tu­mat vyö­ryvät sen jäl­keen no­peas­ti ohi, mut­ta pe­rio­did­raa­ma­na elo­ku­va puo­lus­taa paik­kan­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Ekstroissa traileri ja erinomainen dokumentti Titanicin tositarinasta ja elokuvien visiosta siitä (94 min.). Brittilevy, ei suomenkielistä tekstitystä. (IJ)
17/03/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy