Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

American Pastoral

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 109 minuuttia
Julkaisija: SF Film 
  
 
Ikäraja:
(S)
Sallittu kaikenikäisille.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Nat­han Zuc­ker­man ju­tut­taa ylio­pis­ton­sa luok­ka­ko­kouk­ses­sa van­haa ystäväänsä.

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Nat­han Zuc­ker­man (Da­vid St­rait­hairn) ju­tut­taa ylio­pis­ton­sa luok­ka­ko­kouk­ses­sa van­haa ystäväänsä. Kes­kus­te­lu joh­taa ystävän iso­vel­jeen, ylio­pis­ton tun­ne­tuim­paan kas­vat­tiin. Ur­hei­lu­san­ka­ri Sey­mour “­Swe­de” Le­vov (Ewan McG­re­gor) jäi kou­lua­jois­ta jo­kai­sen mie­leen.
Zuc­ker­man on viettä­nyt tär­keitä vuo­sia toi­saal­la, "Swe­den" his­to­ria on jää­nyt on­nel­li­seen koh­taan. Siinä missä Zuc­ker­ma­nis­ta it­sestä on tul­lut merk­ki­hen­kilö, ma­kaa ur­hei­lu­mies jo mul­lan al­la. Kir­jai­li­ja vaa­tii ta­pah­tu­miin sel­ven­nystä.
A­me­ri­can Pas­to­ral on kan­sal­li­nen ta­kau­ma. Se on me­ta­ta­son elämä­ker­ral­lis­ta tul­kin­taa.
P­hi­lip Rot­hin me­nes­tys­ro­maa­niin Ame­rik­ka­lai­nen pas­to­raa­li poh­jaa­va elo­ku­va on tark­ka ame­rik­ka­lai­sen idyl­lin ku­vaus. Se on tuh­ki­mo­ta­ri­nan al­ku, jos­sa pa­la­set muok­kaan­tu­vat kaik­kia yllättävään suun­taan. Miss Ame­rik­ka -fi­na­lis­ti ja ylio­pis­ton ur­hei­li­ja­lu­paus ovat löytä­neet toi­sen­sa, per­hee­seen on syn­ty­nyt tytär. Ap­piuk­ko­tais­te­lun jäl­keen prins­si saa prin­ses­san­sa. Tytär syn­tyy än­ky­tys­vi­kai­se­na, van­hem­mat ha­lua­vat se­li­tyk­sen. Psy­kiat­rin vas­tauk­set eivät miel­lytä. Näennäi­sistä unel­mao­lo­suh­teis­ta ei ai­na syn­ny kau­nii­ta lap­sia.
Rot­hin ta­ri­na on jyrkkä näkö­kul­ma van­hem­muu­des­ta, odo­tuk­sis­ta ja pai­neis­ta, pet­ty­myk­sistä ja lap­sen omis­ta va­lin­nois­ta. Se on po­liit­ti­nen suun­na­not­to syväl­le va­sem­mis­to­ra­di­ka­lis­min syö­ve­rei­hin, sa­mal­la te­kijäl­leen tun­tee­ton ja kat­so­jal­leen kos­ket­ta­va. Mo­ni­syi­ses­ti näy­tel­ty elo­ku­va kan­taa pitkään ta­sa­vah­va­na, pa­teet­ti­suus­kuo­pis­ta huo­li­mat­ta. Lop­pu­puo­len tyttä­ren­metsäs­ty­so­pe­raa­tioi­den tii­vistä­mi­nen oli­si ol­lut pai­kal­laan. (VA)
22/01/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy