Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

John Adams

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2009Kesto: 501 minuuttia
Julkaisija: HBOKuva:
VC-1 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
  EAN: 883929057542

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (HBO) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Mc­Cul­loug­hin Pu­li­zer-­pal­kit­tuun ro­maa­niin pe­rus­tu­va HBO:n mi­ni­sar­ja ku­vit­taa upeas­ti Yh­dys­val­to­jen it­senäis­ty­mis­tai­pa­leen, jo­ta vii­toit­ti­vat Was­hing­to­nin, Jef­fer­so­nin ja Adam­sin kal­tai­set mie­het.

Da­vid Mc­Cul­loug­hin Pu­li­zer-pal­kit­tuun ro­maa­niin pe­rus­tu­va HBO:n mi­ni­sar­ja ku­vit­taa upeas­ti Yh­dys­val­to­jen it­senäis­ty­mis­tai­pa­leen, jo­ta vii­toit­ti­vat Was­hing­to­nin, Jef­fer­so­nin ja Adam­sin kal­tai­set mie­het. Tur­haa pompöö­siä ja paa­tos­ta kart­ta­va ku­vaus ta­sa­pai­noi­lee ele­gan­tin lu­moa­vas­ti elävän ar­kipäivän ja his­to­rial­lis­ten merk­ki­ta­pah­tu­mien ku­vauk­sen vä­lillä. Tais­te­lun tuok­sin­ta, po­liit­ti­nen kä­denvääntö, Eu­roo­pan ho­vien mah­ti­pon­ti­suus ja päivän eliit­tiä­kin kos­ket­ta­nut as­keet­ti­suus vä­lit­tyvät va­kuut­ta­vas­ti ja ehkä ereh­dyttävän­kin ko­ko­nais­val­tai­ses­ti.
Yh­teensä 13 Em­myllä ja 4 Gol­den Glo­bel­la pal­kit­tu sar­ja toi­mii par­hai­den his­to­rial­lis­ten ee­pos­ten ta­voin kah­del­la ta­sol­la: hui­kea­na joh­da­tuk­se­na his­to­rian ta­pah­tu­miin ja ve­re­vien hen­kilö­hah­mo­jen vetämänä kos­ket­ta­va­na draa­ma­na.
U­sein pie­nissä roo­leis­sa va­kuut­ta­nut Paul Gia­mat­ti on nyt ker­ron­nan kes­ki­pis­teessä John Adam­si­na, eikä roo­liin osaa kai­va­ta ketään muu­ta. Yhtä mer­kittävässä roo­lis­sa on myös Lau­ra Lin­ney, jo­ka rou­va Adam­si­na on mu­ka­na kai­kis­sa kään­teissä neu­vo­mas­sa ja ta­sa­pai­not­ta­mas­sa miestään.
Suo­mes­sa­kin YLE:n ka­na­vil­la näh­ty sar­ja on tässä ar­vioi­tu ame­rik­ka­lai­se­na alue­koo­daa­mat­to­ma­na Blu-ray-jul­kai­su­na. Seit­semä­no­sai­nen ja yh­teensä yli kah­dek­san­tun­ti­nen sar­ja on pa­kat­tu kol­mel­le le­vyl­le.

Kuva & ääni

Huikean terävä ja upean levollinen kuva vetää referenssitason vaatimukset uudelle tasolle. Yhtä laadukasta jälkeä on nähty ennenkin, mutta yleensä vain välähdyksittäin siellä täällä, eikä koskaan yhtä tasalaatuisesti alusta loppuun saakka. Häviötön DTS-HD Master Audio -ääniraita hoitaa tehtävänsä tyylikkäästi vivahteikkaasta retoriikasta joukkokohtausten pauhuun, ja myös Rob Lanen säveltämä komea musiikkiraita toistuu vakuuttavasti. Aluekoodaamaton jenkkilevy ei sisällä suomenkielistä tekstitystä.

Ekstrat

Ekstroissa hyvä making of -dokumentti, mielenkiintoinen tapaaminen kirjailija McCulloughin kanssa, historiapitoinen popup-triviaraita ja hahmojen biografiatietoja. Kaksi ensimmäistä ekstraa löytyy myös rinnakkaiselta DVD-julkaisulta. (IJ)
18/07/2010

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy