Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

The King's Choice

Kongens nei 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 133 minuuttia
Julkaisija: Espoo Cine 2017 
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Espoo Cine 2017) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kevät 1940.

Kevät 1940. Sak­san me­ri­voi­mat lä­hen­te­levät Nor­jan aluei­ta. Len­to­ko­neet ti­put­te­le­vat en­simmäi­siä pe­lot­tei­taan. Sak­saa Os­los­sa edus­ta­van Curt Bräue­rin mu­ka­na saa­puu eh­do­tuk­sia vä­ki­val­lat­to­mas­ta liit­tou­tu­mi­ses­ta. Val­tion­joh­to ja mo­nar­kia pa­ke­ne­vat Ha­ma­riin käymään kes­kus­te­lu­ja liit­tou­tu­mat­to­muu­sop­tios­ta. Puo­lit­tain pel­ku­ri­mai­nen kar­ku­mat­ka saa ai­kaan pie­ni­muo­toi­sen val­lan­kaap­pauk­sen. Yh­tey­det ra­koi­le­vat so­ta­lin­jas­ton mo­lem­mil­la puo­lil­la. Ku­nin­gas Haa­kon ei perään­ny, vaan pyr­kii yh­distämään maan po­liit­ti­sen joh­don sekä Sak­san hal­lin­non mie­li­ha­lut.
E­pook­ki­muo­toi­nen järkä­le on lä­hellä to­del­lis­ta on­nis­tu­mis­ta. So­ta ete­nee kieh­to­vas­ti lä­hi­ku­vas­sa ku­nin­kaan kas­voil­la. Jes­per Ch­ris­ten­sen herättää Haa­ko­nin hen­kiin per­hettä ja uut­ta ko­ti­maa­tan­sa ra­ken­ta­va­na ja yh­distävänä joh­ta­ja­na. His­to­riaa pa­rem­min tun­te­vat muis­ta­ne­vat kui­ten­kin, mi­hin ku­nin­kaan mat­ka so­dan lop­pu­vai­heik­si joh­ti.
E­rik Pop­pen elo­ku­va käy tut­tua poh­din­taa so­dan mie­lettö­myy­destä, kaa­tuen kui­ten­kin ajoit­tai­seen näkö­kul­mat­to­muu­teen, pat­rio­tis­miin ja pa­teet­ti­suu­teen. Kan­sal­lis­tun­teen herät­te­ly on so­tae­lo­ku­van yk­si­noi­keus.
Nor­jan Os­car-eh­do­kas esi­tetään tou­ko­kui­sil­la Es­poo Ci­ne -fes­ti­vaa­leil­la eng­lan­nin­kie­li­sin teks­ti­tyk­sin. (VA)
06/05/2017

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy