Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Blues Brothers

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1980Kesto: 133/148 minuuttia
Julkaisija: EgmontKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: DTS5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Egmont) ellei toisin mainita.

Elokuva

Sa­tur­day Night Li­ve -s­ket­sistä al­kun­sa saa­neet blues­vel­jek­set Ja­ke ja Elwood saa­vat tehtävän ju­ma­lal­ta pistää van­ha bän­dinsä uu­del­leen ka­saan ja pe­las­taa nuo­ruu­ten­sa poi­ka­ko­ti tu­hol­ta.

Sa­tur­day Night Li­ve -s­ket­sistä al­kun­sa saa­neet blues­vel­jek­set Ja­ke ja Elwood (John Be­lus­hi ja Dan Ay­koyd) saa­vat tehtävän ju­ma­lal­ta pistää van­ha bän­dinsä uu­del­leen ka­saan ja pe­las­taa nuo­ruu­ten­sa poi­ka­ko­ti tu­hol­ta. Elo­ku­va­na tämä on us­ko­ma­ton mon­taa­si mu­sioin­tia, ta­ka-a­jo­kaa­haus­ta ja bud­dy-e­lo­ku­van hen­gai­lua, mut­ta jo­ten­kin ih­meel­li­ses­ti ko­ko­nai­suus toi­mii ni­kot­te­le­mat­ta.
Oh­jaa­ja John Lan­dis ha­lu­si tehdä mo­der­nin mu­si­kaa­lin ja mu­ka­na on­kin pait­si pitkä soit­to­lis­ta tee­maan so­pi­via hit­tejä myös kai­ken­kir­ja­va kat­taus ta­ri­naan is­tu­tet­tu­ja esi­tyk­siä ja jo­pa useam­pi osal­lis­tu­va kus­tu­vie­ras Ja­mes Brow­nis­ta Aret­ha Frank­li­niin ja Cab Cal­lowaystä Ray Char­le­siin. Ka­val­ka­din mie­leen­pai­nu­vien nu­me­ro on lo­pul­ta yk­sin­ker­tai­nen ve­to Raw­hi­den tun­nussä­velmästä pu­na­nis­ka­baa­rin ka­na­ver­kon lä­pi, mut­ta myös suu­rem­mat spek­taak­ke­lit ai­na Cab Cal­lowayn "Min­nie the Mooc­her":iin hui­pen­tuen toi­mi­vat ko­meas­ti. Pis­te iin pääl­le on sil­ti ku­jan juok­sun ö­ve­rik­si ve­det­ty fi­naa­li Lem­mings-pe­liä muis­tut­ta­vi­ne SWAT-mie­hi­neen. Kä­sittämätön se­ka­me­te­li­sop­pa py­syy ka­sas­sa sil­kal­la tah­don­voi­mal­la.
Le­vy sisältää sekä elo­ku­van al­ku­peräi­sen teat­te­reis­sa näh­dyn ver­sion (133 min.) että jo aiem­min DVD:llä­kin näh­dyn pi­den­ne­tyn ver­sion (148 min.). Pi­den­net­ty ver­sio lisää pal­jon pie­niä rep­liik­kejä ja otok­sia elo­ku­van var­rel­le, mut­ta huo­mat­ta­vim­min mu­kaan pää­see blues­mo­bii­lin au­to­tal­li (jo­ka oli kuu­lem­ma Ak­roy­din mie­lestä au­ton tai­no­mai­sen suo­ri­tus­ky­vyn syy), pi­den­net­ty "Min­nie the Mooc­her" -nu­me­ro, soit­to­lis­tan saa­mi­nen kant­ri­baa­ris­sa ja Elwoo­din kep­pos­te­lu lii­man kans­sa.

Kuva & ääni

Hyvä kuva ei aina näytä kovin teräväpiirtoiselta, mutta jälki on vakaata ja monin paikoin ilahduttavan jäsentynyttä. Värit ovat nyt komean kylläiset, joskin muutamassa otoksessa ehkä kallellaan keltaiseen päin ja paikoin valkoinenkin menee hieman puhki. Musiikki soi erittäin hienosti ja dialogi toistuu säröittä, vaikka ääniraita onkin vain häviöllinen DTS-HD. Aretha Franklinin esitys hukkaa hieman huulisynkan, mutta ohjaaja kertoo syyn tähän ekstroissa, joten levyn viasta ei ole kyse.

Ekstrat

Ekstroissa retrospektiivisiä making of -koosteita tekijöiden mietteistä ja elokuvan tekemisestä (56 min.), näitä hieman toistava kooste musiikista elokuvassa ja sen taustalla (15 min.) sekä John Belushin muistelua (10 min.). (IJ)
06/07/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy