Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Nimby

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2020Kesto: 94 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
Anamorfinen 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5709165256424

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pa­jat­son päräyttävä mus­ta­ko­me­dia tytöstä, jo­ka pa­laa ko­tiin Lämsään esit­te­lemään sa­laa­man­sa tyttöystävän van­hem­mil­leen odot­taen konf­lik­tia, mut­ta ei ole lain­kaan val­mis löytä­miinsä konf­lik­tei­hin.

Pa­jat­son päräyttävä mus­ta­ko­me­dia tytöstä, jo­ka pa­laa ko­tiin Lämsään esit­te­lemään sa­laa­man­sa tyttöystävän van­hem­mil­leen odot­taen konf­lik­tia, mut­ta ei ole lain­kaan val­mis löytä­miinsä konf­lik­tei­hin. Ex-poi­kaystävä on uus­nat­si, van­hem­mil­la on ne­lin­kes­ki­nen pa­ri­suh­de tut­ta­va­pa­ris­kun­nan kans­sa eikä syy­ria­lais-ü­be­rikään ehkä ole tut­tu lap­suu­den­muis­tois­ta. Kun vielä lat­tia­lau­to­jen vä­listä nou­see wan­na­be-a­dol­fi ja mus­li­mi­taus­tai­sen sak­sa­lai­sen tyttöystävän po­li­tik­ko­van­hem­mat­kin ka­raut­ta­vat pai­kal­le on kä­sillä jon­kin­lai­sen op­pi­mis­ti­lai­suu­den vah­va mah­dol­li­suus. Ul­koi­ses­sa konf­lik­tis­sa pii­lee kui­ten­kin sisäi­sen rau­han sie­men.
Jos luu­lit jo näh­nee­si kai­ken niin kat­so tämä, sillä vä­lillä on hyvä rik­koa odo­tuk­sia oi­kein ol­kapäitä myö­ten. Tässä ovat myös kyl­ki­luut vaa­ras­sa, sillä teks­ti on sa­maan ai­kaan ai­ka ä­lyttömän pak­sua ja oi­val­ta­van il­ki­ku­ris­ta ai­van ku­ten mus­taan ko­me­diaan kuu­luu­kin. Ki­pinä hii­puu hie­man lop­pua koh­den, mut­ta on­han tämä mus­ta­na ko­me­dia­na sil­ti ta­paus.
Her­kul­li­ses­ti käyn­nis­tyvä elo­ku­va pitää hy­vin sy­kettä yllä ja dia­lo­gi si­val­taa kärpäslätkällä va­sem­mal­le ja oi­keal­le, tai oi­keas­taan kaik­kiin il­man­suun­tiin, et­sien ai­na sitä epä­kor­rek­tein­ta ja herät­te­le­vintä maa­li­tau­lua. Tämä on tar­koi­tet­tu ko­me­diak­si it­seään su­vait­se­vi­na pitä­vien ih­mis­ten su­vait­se­mat­to­muu­des­ta, ja sa­mal­la tämä toi­mii jon­kin­lai­se­na su­vait­se­vai­suu­den ka­lib­roin­ti­tes­tinä.
E­lo­ku­van eri­koi­nen ni­mi tu­le kä­sit­teestä ”­Not In My Bac­kYard”, jo­ka viit­taa ih­mis­ten ha­lut­to­muu­teen ol­la lä­hietäi­syy­dellä jon­kin vie­ras­ta­man­sa asian kans­sa ku­ten naa­pu­riin ra­ken­net­ta­van van­ki­lan kans­sa. Tässä elo­ku­vas­sa nim­byillään pa­ko­lais­kes­kuk­sen ja uus­nat­sien suh­teen.

Kuva, ääni & ekstrat

Asiallinen kuva ja ääni. Kuva on vakaa ja skarppi, mutta ei pääse eroon lievästä kalvomaisuudesta ilmeessään. Ekstroissa tekijöiden rento ja informatiivinen kommenttiraita (mukana Teemu Nikki, Jani Pösö, Sari Aaltonen). (IJ)
22/03/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy