Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Rogue One: A Star Wars Story

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 134 minuuttia
Julkaisija: Walt Disney 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Walt Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

U­ni­ver­su­mi on hädässä.

U­ni­ver­su­mi on hädässä. Pa­han Voi­mat ovat muo­kan­neet uu­den jouk­ko­tu­lia­seen, Kuo­le­mantäh­den. Sisä­pii­ristä vuo­taa jy­myuu­ti­nen. Jät­tiläismäi­sen mur­havä­li­neen sisäl­myk­siin on jä­tet­ty tie­toi­nen bu­gi. Tek­nistä va­ja­vai­suut­ta et­simään ryntäävät liit­tou­tu­neet ka­pi­nal­lis­jou­kot.
Ro­gue One: A Star Wars Sto­ry on me­ga­lo­maa­ni­nen ava­ruus­tais­te­lu, jos­sa muo­to voit­taa sisällön tu­tuin lu­ke­min 6-1. Hah­mo­ja hal­lin­noi­daan tylsäs­ti, minkää­nas­teis­ta luon­net­ta ei voi odot­taa. Hyvän ja pa­han tais­te­lus­sa on pientä pe­li­va­raa, jo­pa ohue­no­hui­ta muut­tu­jia. Edes hy­villä ei ole pelkästään hyvät mie­lissä. Ka­pi­nal­lis­ryh­mien yh­tei­sen sä­ve­len ha­ke­mi­nen luo miel­leyh­ty­miä mo­niin ar­ki­siin po­liit­tis­ten ryh­mit­ty­mien se­koi­lui­hin.
Vii­me­het­ki­siä pe­las­tu­mi­sia ja maa­han­kaa­tu­vaa troo­per-me­tal­lia ku­va­taan rut­kas­ti. Pla­neet­to­jen ja mui­den tai­vaan­kap­pa­lei­den vä­li­nen pouk­koi­lu ajau­tuu lial­li­suuk­siin, sy­vemmän sisällön esit­te­le­mi­nen huk­kuu kuo­ren al­le.
So­pi­vas­ti jou­lu­mark­ki­noil­le val­mis­tu­nut uu­si Star Wars -tuo­te­ket­jus­ta spi­noff-rai­teil­le ajau­tu­nut elo­ku­va viih­dyttää pie­nestä räis­ki­mi­sy­lian­nos­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Elo­ku­va­sar­jan al­kuai­koi­hin si­joit­tu­va Ro­gue One toi­mii ko­ko­nai­suut­ta miel­lyttäväs­ti sy­ventäen ja vä­rittäen. Yllä­tys­ten perässä juok­se­vat et­si­nevät sil­ti eri sa­lin. (VA)
28/12/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy