Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Blade Runner – The Final Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1982Kesto: 117 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
4K HDR 2.40
Ääniraita: Dolby Atmos
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112740757

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Maa­pal­lol­le li­vah­ta­nei­ta and­roi­de­ja, rep­li­kant­te­ja, metsästävä et­sivä yrittää sel­vitä tehtävästään — ja sel­vitä siitä hen­gissä.

Maa­pal­lol­le li­vah­ta­nei­ta and­roi­de­ja, rep­li­kant­te­ja, metsästävä et­sivä (Har­ri­son Ford) yrittää sel­vitä tehtävästään — ja sel­vitä siitä hen­gissä. Rep­li­kant­tien luo­ja on suu­ri kor­po­raa­tio, jo­ka on ih­mis­kun­nan ystävä ja ih­mi­syy­den suu­rin vi­hol­li­nen. Tässä maail­mas­sa ih­mi­syys voi löy­tyä ko­neen sydä­mestä, ja vuo­si­sa­dan rak­kaus­ta­ri­na­kin voi ol­la enemmän kuin koo­dia ja jää­miä jon­kun muun elämästä.
P­hi­lip K. Dic­kin ro­maa­niin ”­Do And­roids Dream of Elect­ro­nic Sheep?” pe­rus­tu­va elo­ku­va on osa tie­teisjännä­rei­den ja elo­ku­va­his­to­rian DNA:­ta. Ta­ri­nan ro­soi­nen tu­le­vai­suu­den­ku­va mais­tuu yhä us­kot­ta­val­ta tu­le­vai­suu­den pro­ji­siol­ta, vaik­ka al­ku­teks­tien päivämäärä on jo nyt ohi­tet­tu. Sa­de, vie­raat kie­let, Voight-Kampff -haas­tat­te­lut, ta­kaa-a­jot, kä­si­ry­syt ja yhtäältä metsäs­te­tyt ja toi­saal­ta ehkä jo­pa ra­kas­te­tut and­roi­dit su­lau­tu­vat vis­kin kyllästämäk­si ja maail­man pieksämäk­si dek­ka­rik­si, jon­ka ve­to­voi­ma on vas­tus­ta­ma­ton. Aja­tuk­sia herättävä ja vai­vat­to­man viih­dyttävä elo­ku­va on nähtävä ai­na­kin ker­ran, ja to­dennäköi­ses­ti mon­ta ker­taa enemmän.
Oh­jaa­ja vii­la­si il­mei­ses­ti The Fi­nal Cut -ver­sion koh­dil­leen 4K:­na jo vuon­na 2007. Tällöin 4K:­na skan­nat­tu ku­va sai joi­ta­kin pie­niä te­hos­te­vii­lauk­sia ja myös uu­del­leen al­ku­peräi­sistä 6-ka­na­vai­sis­ta au­dioe­le­men­teistä ra­ken­ne­tun ää­ni­rai­dan ka­ve­rik­seen. Oh­jaa­ja pitää it­se tätä suo­sik­ki­ver­sio­naan, mi­hin on help­po yh­tyä nyt ko­ko­nai­suut­ta 4K HDR:nä ihas­tel­les­sa.

Kuva

Pieteetillä skannattu ja masteroitu kuva edustaa aitoa 4K:ta. Kyseessä on ilmeisesti jo vuonna 2007 aiemman HD-version yhteydessä käytetty 4K-masteri, jonka tehosteista osa on myös peräisin tältä ajalta.

Jälleen kerran HDR-väritoisto ja -dynamiikka on kauniisti kohdallaan ja saa katselukokemuksen tuntumaan neitseelliseltä. Musta on mustaa, valo häikäisevää ja kaikki siinä välissä sekä upean tunnelmallisesti kohdillaan että elokuvan neon-hehkuisessa ja sateen täyttämässä maailmassa luontevasti paikallaan. Alkuotoksessa savuisen kaupungin yli musta käyttäytyy hieman erikoisesti sykkien ja aaltoillen kuvan etualalla, mikä ei välttämättä ole suoranainen virhe tulevaisuudenkuvassa, mutta efekti on erikoinen. Tämän jälkeen moitteille ei jää sijaa. Kuvan yksityiskohdat toistuvat nekin ilmeikkään rakeisen kuosin läpi hyvin. Parhaimmillaan kuva on miljöötä luodatessaan, jolloin rakennusten pinnoilta ja katujen valomainoksista tuntuu löytyvän hengästyttävän paljon yksityiskohtia. Myös lähikuvista välittyy miellyttävän jäsentynyt vaikutelma Fordin parransänkeä myöten, mutta anti on silti ennemminkin miellyttävän jäsentynyttä kuin viiltävän terävää. Kokonaisuus on kiistatta kaunis.

Ääni

Upean puhtaasti soiva ääniraita pitää dialogin läsnäolevana, ja erityisesti Harrison Fordin puhe toistuu asiallisen rouheasti. Äänimaailman kirkkain tähti on Vangeliksen vetämä kasarifuturistinen musiikkiraita, mutta myös ambienttikuosi on virikkeellisesti kohdillaan — eikä vähiten sateen vuoksi. Muutama repliikki kuulostaa hieman ohuelta nykykatsannossa, mutta tästä huolimatta ääniraita on upean läsnäoleva ja uskottavan painokas esitys.

Ekstrat

4K-levyn ekstroissa ohjaajan alustus (35s), kolme kommenttiraitaa ja remasteroitu 4K-traileri. Boksi sisältää myös elokuvan vanhan HD-version omalla levyllään sekä "Dangerous Days" -nimellä kulkevan making of -dokumentin omalla kolmannella DVD-levyllä ja neljännen DVD-levyn ekstroja. Yhteensä lisukkeita mainostetaan olevan yli 7 tunnin edestä, joten lisätietoa riittää useimmille tiedonjanoisille mutta kaikkia vanhoja eskstroja ei mukaan ole kelpuutettu. Boksin ekstroista vain 4K-masteroitu ja hivenen retusoitu traileri on uusi. Itse jäin kaipaamaan myös alkuperäistä teatteriversiota tämän verrokiksi edes HD:nä. (IJ)
14/09/2020

Traileri

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy