Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Camelot

Camelot - The Complete Series 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 500 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 269468EAN: 5706149682675

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Kuvat

Jamie Campbell Bower on Arthur
Jamie Campbell Bower on Arthur
Tamsin Egerton on Guinevere
Tamsin Egerton on Guinevere
Joseph Fiennes on Merlin
Joseph Fiennes on Merlin
Eva Green on Arthurin sisko
Eva Green on Arthurin sisko
Claire Forlani on kuninkaan biologinen äiti
Claire Forlani on kuninkaan biologinen äiti

Elokuva

Ku­nin­gas Art­tu­rin ta­ru upeak­si tv-­sar­jak­si muun­net­tu­na.

Ku­nin­gas Art­tu­rin ta­ru upeak­si tv-sar­jak­si muun­net­tu­na. Jo­seph Fien­ne­sin ja Eva Gree­nin kal­tai­sil­la ni­minäyt­te­lijöillä ja lu­moa­vil­la puit­teil­la siu­nat­tu sar­ja pu­noo kou­kut­ta­van ker­to­muk­sen si­sar­vi­haa, ra­kaut­ta, tai­kuut­ta ja st­ra­te­gis­ta juo­ni­tel­lua Art­tu­rin ja Mer­li­nin ra­ken­taes­sa rän­sis­ty­neestä Ca­me­lo­tin lin­nas­ta uu­den maail­man esi­ku­vaa.
Ta­ri­na käyn­nis­tyy Eng­lan­nin ku­nin­kaan Ut­he­rin me­neh­dyt­tyä sa­la­mur­haa­jan myrk­kyyn jättäen val­tais­tui­men­sa il­man selvää pe­rijää. Kruu­nu on päähän­pint­tymä eri­tyi­ses­ti ku­nin­kaan hylkäämäl­le tyttä­rel­le (E­va Green), mut­ta ta­ri­nan isä­hah­mol­la Mer­li­nillä (Jo­seph Fien­nes) on hi­has­saan yllä­tys­pe­ril­li­nen, avio­ton poi­ka Art­tu­ri (Ja­mie Camp­bell Bower).
Pe­rin­tei­sistä ai­nek­sis­ta tai­taen luo­dut hah­mot ovat ve­re­viä, ja nii­den tul­keik­si on löy­det­ty mai­nio kaar­ti näyt­te­lijöitä. Pääo­san Ja­mie Camp­bell Bower kas­vaa mu­ka­vas­ti nössöstä kiil­to­ku­va­po­jus­ta hie­man ai­kui­sem­mak­si joh­ta­jak­si. Jo­seph Fien­nes on ar­voi­tuk­sel­li­nen ma­gian kans­sa pai­ni­va Mer­lin. Eva Green on hur­ja käär­me pa­ra­tii­sin puu­tar­has­sa ja Clai­re For­la­ni ku­nin­kaan em­paat­ti­nen äi­ti.
Synkän, mut­ta poh­jim­mil­taan toi­vek­kaan ih­mis­suh­de­pi­rue­tin ku­viot ovat mo­ni­nai­set ja pai­koin flirt­tai­le­van de­ka­den­tit, mut­ta hah­mo­jen run­sau­den vuok­si ko­ko­nai­suus vai­kut­taa täy­si­pai­noi­sel­ta — ja en­nen­kaik­kea viih­dyttävältä — kat­tauk­sel­ta elävää sa­tua. Sar­jan 10 osan var­rel­le mah­tuu­vat myös lä­hes kaik­ki Art­tu­rin saa­gan avain­koh­tauk­set: miek­ka ki­vessä, neit­to jär­vessä ja pyö­reän pöydän ri­ta­rit löytävät kaik­ki tiensä ta­ri­naan kuin var­kain.
Ko­meil­la tuo­tan­toar­voil­la ja su­la­val­la ta­ri­nan­kul­je­tuk­sel­la ar­moi­tet­tu sar­ja jää näillä nä­ky­min va­li­tet­ta­vas­ti vain yh­den kau­den mit­tai­sek­si. Huu­ta­va vää­ryys joh­tu­nee en­nen kaik­kea kil­pai­le­vas­ta tar­jon­nas­ta, mut­ta myös ni­minäyt­te­lijöi­den kii­reistä ja tuo­tan­non kal­leu­des­ta. Suu­rin var­jo tämän sar­jan yllä lie­nee ol­lut HBO:n heh­ku­tet­tu "Ga­me of Th­ro­nes" -sar­ja, jo­ka kui­ten­kin ai­na­kin vielä pi­lot­ti­jak­son pe­rus­teel­la jäi hei­kom­mak­si ja vai­keam­min lä­hes­tyttäväk­si te­ke­leek­si. Sa­mal­le hu­na­ja­ki­pol­le ha­mui­lee myös Suo­mes­sa­kin näh­ty lap­sel­li­nen "Mer­lin" -sar­ja, jo­ta ei kui­ten­kaan voi tähän ver­ra­ta kuin ai­he­pii­rinsä osal­ta. Hie­nos­ti kir­joi­tet­tu ja upeas­ti to­teu­tet­tu ai­kuis­ten sa­tu. Täy­del­li­nen yllättäjä.

Kuva

Kanadalaiset tv-sarjat alkavat olla jo samanlainen käsite kuin BBC:n luontodokumentit. Tämä miljoonabudjetilla kuvattu sarja edustaa tällä polulla jälleen yhtä merkkipaalua. Tarjolla on Irlannin luonnonmaisemia, hillittyjä tietokonetehosteita ja viimeisteltyä puvustusta myöten periodiuskollista silmäkarkkia, joka yltää jakso toisensa jälkeen elokuvamaiseen kokemukseen. Taistelukohtaukset jäävät ehkä miesmäärältään vähälukuisiksi, mutta ei kaiken tarvi aina ollakaa LOTR-mittapuun vyörytystä.

Ääni

Terävä, hyvin erotteleva kuva on kauttaaltaan komeaa katsottavaa. Tietokoneella luotu ilmakuva linnasta on tarkoituksella sumuisen pehmeä, mutta muutoin jälki on hyvin siistiä. Tehosteiltaan uskottava ja musiikkiraidaltaan hyvä ääniraita luo onnistuneesti tunnelmaa.

Ekstrat

Ekstroissa asiallinen making of -kooste salanimellä Star Studios (15 min.), sähellystä kuvauksissa (1 min.) ja sarja koosteita hahmoista (yht. 19 min.) ja mietteitä kolmen kohtauksen tekemisestä (yht. 7 min.). Kaikki ekstrat esitetään HD-muodossa. (IJ)
02/01/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy