Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Basic Instinct - Vaiston varassa

Basic Instinct 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1992Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(18)
Kielletty alle 18-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle.
VET: 97807EAN: 5050582314366

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Paul Ver­hoe­ve­nin tum­masä­vyi­nen eroot­ti­nen tril­le­ri jää­piik­ki­mur­haa­jaa jäl­jittävästä et­sivästä, jo­ka vas­toin jär­jen ää­niä heittäy­tyy pääepäil­tynsä vietäväk­si.

Paul Ver­hoe­ve­nin tum­masä­vyi­nen eroot­ti­nen tril­le­ri jää­piik­ki­mur­haa­jaa jäl­jittävästä et­sivästä (Mic­hael Doug­las), jo­ka vas­toin jär­jen ää­niä heittäy­tyy pääepäil­tynsä (S­ha­ron Sto­ne) vietäväk­si. Dek­ka­ri lei­kit­te­lee jän­nittäväs­ti ver­kot­tu­nei­den epäil­ty­jen ja mo­tii­vien kans­sa, hi­vut­taen vyh­tiä au­ki yhtä­lail­la joh­to­lan­ko­jen seu­raa­mi­sen ja venäläistä ru­let­tia muis­tut­ta­van vaa­ral­le an­tau­tu­mi­sen kaut­ta. Ta­ri­na os­ki­loi syyl­li­sen ni­meä­mi­sessä lä­hes lop­puun­sa as­ti, eikä lop­pu­tu­le­mas­ta voi­kaan ol­la var­ma en­nen vii­meistä pal­jas­tus­ta — jos ei ai­van täy­sin vielä sit­tenkään.
E­lo­ku­va saa­pui ai­koi­naan teat­te­rei­hin rons­keis­ta sek­si­koh­tauk­sis­taan syn­ty­neen ko­hun saat­te­le­ma­na, mut­ta se ei on­nek­si tar­koi­ta, että elo­ku­va oli­si yh­den tem­pun po­ni. Sek­si, mus­ta­suk­kai­suus ja ylipäätänsä in­to­hi­mon eri muo­dot ovat kieltämättä ta­ri­nan moot­to­ri, mut­ta jän­ni­tystä osa­taan pitää yllä muu­ten­kin kuin vaat­tei­ta vä­hentämällä. Myös San Fran­cis­con jylhät ran­nik­ko­mai­se­mat, mut­kai­set ja kum­pui­le­vat tiet ja muu­toin­kin Hitch­cock­mai­set miljööt ovat elo­ku­vas­sa kes­kei­sessä ase­mas­sa ta­pah­tu­mien taus­ta­na ja tun­nel­man luo­ji­na.

Kuva, ääni & ekstrat

Erinomainen kuva on kauttaaltaan vaikuttavan terävä ja väritoistoltaan luonteva. Roska on jatkuvaa, mutta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kooltaan häviävän pientä ja tuskin häiritsevää. Sama pätee reunavärinään, joka pariin otteeseen valtaa kuva-alaa, mutta loistaa muutoin poissaolollaan. Ääniraita on nykymittapuulla hieman kireä ja kolkko, mutta toistaa niin dialogin, tehosteet kuin Jerry Goldsmithin jäätävän musiikkiraidan moitteitta. Toisin kuin 10-vuotispäivän kunniaksi taannoin ilmestynyt tuplalevyversio, tämä julkaisu on täysin ekstraton. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy