Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Navaronen haukat

Force 10 fron Navarone 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1978Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
MPEG-4 AVC 1.78
Ääniraita: Dolby Digital 2.0 Mono
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051162326670

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Genre

Elokuva

Na­va­ro­nen tyk­kien vaiet­tua liit­tou­tu­nei­den kii­ka­riin osuu Yu­gos­la­vias­sa si­jait­se­va hulp­pea sil­ta, jon­ka räjäyttä­mi­nen oli­si mitä mai­nioin ta­pa är­syttää nat­se­ja.

Na­va­ro­nen tyk­kien vaiet­tua liit­tou­tu­nei­den kii­ka­riin osuu Yu­gos­la­vias­sa si­jait­se­va hulp­pea sil­ta, jon­ka räjäyttä­mi­nen oli­si mitä mai­nioin ta­pa är­syttää nat­se­ja. Pa­pe­ril­la yk­sin­ker­tai­nen tehtävä on to­del­li­suu­des­sa kaik­kea muu­ta, mut­ta hyvä työ­ryhmä osaa aja­tel­la ja­loil­laan.
Ai­van kaik­ki de­tal­jit mat­kus­ta­jien li­be­raa­lis­ta kyy­dit­se­mi­sestä ai­na kroo­ni­suut­ta lä­hen­te­levään hyväus­koi­suu­teen as­ti eivät ole omiaan nos­ta­maan ker­to­muk­sen us­kot­ta­vuut­ta, mut­ta hie­man in­sinöö­ri­hen­ki­senä so­ta­seik­kai­lu­na tämä toi­mii nä­tis­ti. Fi­naa­li on suo­ras­taan ne­ro­kas näytös kaik­kien Hol­lywoo­din ben­sain­fer­no­jen jäl­keen.
Tämä Na­va­ro­nen ty­kit -e­lo­ku­van jat­ko-o­sa pe­rus­tuu niin ikään Alis­tair Mac­Lea­nin luo­maan ta­ri­naan, mut­ta ei suo­ra­nai­ses­ti mie­hen sa­man ni­mi­seen ro­maa­niin, jo­ka ke­hit­tyi rin­nan elo­ku­van pitkäl­li­sen syn­typ­ro­ses­sin ai­ka­na. Toi­nen mai­nit­ta­va ku­rio­si­teet­ti elo­ku­van koh­dal­la on sen il­mei­nen Ja­mes Bond -a­la­ta­so: oh­jaa­ja tun­ne­taan lu­kuis­ten 007-seik­kai­lu­jen luot­si­na ja näyt­te­lijöistä muu­ta­ma on niin ikään tut­tu näistä seik­kai­luis­ta. Mu­ka­na on mm. Bar­ba­ra Bach (ma­ju­ri Ama­so­va elo­ku­vas­sa 007 Ra­kas­tet­tu­ni), Ric­hard Kiel (rau­ta­ham­mas) ja on­pa pääo­san Ro­bert Shaw­kin pyörähtä­nyt Bon­din vas­tus­ta­ja­na elo­ku­vas­sa 007 Is­tan­bu­lis­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Ikäisekseen erinomainen kuva on miellyttävän vakaa, luonteva ja erottelukykyinen. Monoraita toistaa puheen mumisematta, eivätkä räjähdyksetkään särähdä korvaan, joten kyseessä on perin onnistunut paketointi vanhalle pikkuklassikolle. Ekstraton. (IJ)
10/06/2014
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy