Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Cowboys & Aliens -Extended Cut

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 269256EAN: 7332505003266

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Kuvat

Daniel Craig ja Harrison Ford kyllä sopivat karskinkarheiksi lännenmiehiksi
Daniel Craig ja Harrison Ford kyllä sopivat karskinkarheiksi lännenmiehiksi
Kyläläiset kahden genren rajapyykillä
Kyläläiset kahden genren rajapyykillä
Harrison Ford erämaakaupungin kovapintaisena karjapomona
Harrison Ford erämaakaupungin kovapintaisena karjapomona
Daniel Craig yksinäisenä kostajana
Daniel Craig yksinäisenä kostajana

Elokuva

Muis­tin­sa me­nettä­nyt leh­mi­poi­ka herää kes­keltä aa­vik­koa ih­meel­li­nen ran­ne­ren­gas ran­tees­saan.

Muis­tin­sa me­nettä­nyt leh­mi­poi­ka (Da­nel Craig) herää kes­keltä aa­vik­koa ih­meel­li­nen ran­ne­ren­gas ran­tees­saan. En­nen kuin mies eh­tii muis­taa ku­ka on eh­tii hän jo aset­tua poik­ki­te­loin pik­ku­kau­pun­gin pää­je­hun (Har­ri­son Ford) kans­sa. Vas­ta­ha­koi­sel­le san­ka­ril­le pe­da­taan paik­kaa sor­ret­tu­jen kyläläis­ten pe­las­ta­ja­na, mut­ta en­nen va­paus­tais­te­lun liek­kien nou­sua le­hah­ta­vat pai­kal­le ava­ruu­den muu­ka­lai­set las­soa­maan viat­to­mia, zap­pai­le­maan si­vul­li­sia ja aja­maan omaa ar­voi­tuk­sel­lis­ta agen­daan­sa.
Länkkä­riä ja sci­fiä mauk­kaas­ti yh­distävä seik­kai­lu tuo vä­littömäs­ti mie­leen Joss Whe­do­nin mai­nion, mut­ta ly­hyek­si jää­neen "Fi­ref­ly"-sar­jan, jos­kin tässä il­me on va­ka­vam­pi. Elo­ku­van en­simmäi­nen näytös on­kin her­kul­li­nen miks­tuu­ra tiuk­kail­meistä län­nen­lo­rua ja hie­man ret­ro­hen­kistä tie­teisjännä­riä, mut­ta toi­nen ja kol­mas näytös aja­vat liian vähällä re­hul­la pi­de­tyn ko­nin ke­toon. Elo­ku­van seik­kai­lu­mie­li on hy­vin koh­dal­laan, mut­ta elo­ku­van muu­ka­lai­set ja lo­pul­ta ko­ko ta­ri­na jäävät kli­sei­den ta­sol­le. Har­ri­son Ford puo­li­pa­hik­se­na ja Da­niel Craig jän­tevänä san­ka­ri­na pe­las­ta­vat pal­jon, Har­ry Greg­son-Wil­liam­sin upea mu­siik­ki­rai­ta vielä enemmän, mut­ta ko­ko­nai­suus jää osien­sa sum­mas­ta.
Har­va elo­ku­va oi­keas­ti lop­puu tyy­likkääs­ti. Tässä lop­punäytös jää jos ei ai­van me­kaa­ni­sek­si mätök­si niin mel­koi­sek­si se­ka­me­te­li­so­pak­si kui­ten­kin. Sii­hen saak­ka seik­kai­lu­mie­li kui­ten­kin kestää pos­sen tois­tu­vat laa­jen­nuk­set, run­saat kas­vu­ker­to­muk­set, muu­ka­lais­ten ge­nee­ri­sen toi­min­nan ja muu­ta­mat pe­rus­te­le­mat­to­mat ele­men­tit jos elo­ku­vaa ei ota liian va­ka­vas­ti — ja saa­ko näin suo­ra­vii­vai­ses­ti ni­met­tyä elo­ku­vaa ko­vin va­ka­vas­ti ot­taa­kaan? Tun­nel­ma py­syy sil­ti lä­pi elo­ku­van hyvänä ja ko­ko­nai­suus viih­dyttää il­man väljäh­ty­nen pop­cor­nin ma­kua. Haus­ka, viih­dyttävä elo­ku­va, jos­sa oli­si kui­ten­kin ol­lut ai­nek­sia enempään­kin.

Kuva & ääni

Scifivivahteinen periodikuva on karhea, pölyinen, perustellun paahtunut ja lähes kauttaaltaan vakuuttavan terävä. Takaumat on vedostettu pehmeämmällä pensselillä, mutta tämä huomioiden on vaikea kritisoida mitään kuvan osa-aluetta. Päinvastoin kahdelle genrelle uskollinen anti on poikkeuksellisen herkullista katsottavaa. Ja jos kuva on hyvä on virkeä ääniraita puhdasta dynamiittia: muhkea ääniraita pitää tehosteet virkeinä ja lännen teemoja lirkuttelevan musiikkiraidan alati taka-alalla.

Ekstrat

Ekstroista löytyy hyvä ohjaajan kommenttiraita, pliisu making of -dokumentti (40 min.) ja sarja ohjaajan vetämiä haastattelusessioita näyttelijöiden, tuottajien ja käsikirjoittajien kanssa (80 min.). Ajoittain vain vaivoin tähän elokuvaan liittyvät haastattelut sortuvat selkään taputteluun ja hajanaisten sisäpiirijuttujen kertaamiseen, mutta erityisesti käsikirjoittajilla (Lindeloff, Kurtzman ja Orci) ja tuottajilla (Steven Spielberg, Ron Howard ja Brian Grazer) on myös paljon mielenkiintoista sanottavaa elokuvien tekemisestä. Ekstrat esitetään kauttaaltaan HD-muodossa ja kommenttiraitaa lukuun ottamatta myös suomeksi tekstitettynä. Boksi sisältää myös elokuvan DVD-version. (IJ)
07/02/2012

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy