Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Myyntitykit

Glengarry Glenn Ross 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1992Kesto: 101 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 2.32
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 98184EAN: 5050582100655

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia) ellei toisin mainita.

Elokuva

Da­vid Ma­me­tin Pu­li­zer-­pal­kit­tuun näy­telmään pe­rus­tu­va hi­das­tem­poi­nen ku­vaus pik­ku­hui­ja­reis­ta, jot­ka kaup­paa­vat kiin­teistöjä höynäy­tettä­vil­le ih­mi­sil­le.

Da­vid Ma­me­tin Pu­li­zer-pal­kit­tuun näy­telmään pe­rus­tu­va hi­das­tem­poi­nen ku­vaus pik­ku­hui­ja­reis­ta, jot­ka kaup­paa­vat kiin­teistöjä höynäy­tettä­vil­le ih­mi­sil­le.
Hämmäs­tyttävän ni­mekäs näyt­te­lijä­kaar­ti, jos­sa kaik­ki te­kevät sen mitä heiltä on to­tut­tu odot­ta­maan: Ke­vin Spa­cey on tun­tee­ton, Jack Lem­mon hel­lyttävä rep­pa­na ja Al Pa­ci­no vaah­toaa.
E­lo­ku­va on 90-p­ro­sent­ti­ses­ti pelkkää pu­het­ta, ja vaik­ka dia­lo­gi voi hy­vin­kin ol­la kes­kimääräistä kek­se­liäämpää, ei ju­tus­te­lus­ta lo­pul­ta jää pal­joa kä­teen. To­ki ju­tut viih­dyttävät ja is­tu­vat us­kot­ta­vas­ti elo­ku­van maail­maan, mut­ta lop­pu­tu­los on sa­ma kuin oli­si viettä­nyt päivän kärpä­senä pu­he­lin­myyn­ti­fir­man ka­tos­sa. Mitään uut­ta ker­rot­ta­vaa elo­ku­val­la ei enää ny­kypäivänä var­si­nai­ses­ti ole, mi­hin näh­den se on suo­ras­taan kä­sittämättömän yliar­vos­tet­tu, jos­kaan ei vail­la hy­viä het­kiään.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva on pehmeä ja väristoistoltaan rajoittunut. Puhekeskeisellä ääniraidalla dialogi toistuu selkeästi, joskaan ei täysin puhtaasti. Sadetta erikoisempia tehosteääniä ei kuulla, ja vaikutelma onkin erittäin yksiulotteinen. Ekstraton. Kannessa väärä kesto. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy