Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Ant-Man

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2015Kesto: 130 minuuttia
Julkaisija: DisneyKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 8717418460938

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Disney) ellei toisin mainita.

Elokuva

Pie­ni on kau­nis­ta.

Pie­ni on kau­nis­ta. Tässä ta­pauk­ses­sa näin on, jos olet tar­peek­si pie­ni.
Pie­nois­maail­maan si­joit­tu­via elo­ku­via on teh­ty lee­gio. Sci­fi-k­las­si­kois­sa sel­lai­sia edus­ta­vat Ric­hard Mat­he­so­nin kä­si­kir­joit­ta­ma Mies jo­ka ku­tis­tui (1957), uu­dem­mis­sa puo­les­taan Antz ja Ötökän elämää (mo­lem­mat 1998). Lähtö­koh­ta on kir­jal­li­suu­des­sa, jon­ka puo­lel­la mennään vuo­teen 1726 ja Jo­nat­han Swif­tin Gul­li­ve­rin mat­koi­hin. Kää­piöi­den maail­ma oli pelkkä ku­lis­si, jon­ka suo­jis­sa kir­jai­li­ja pa­net­te­li ai­ka­lais­po­lii­tik­ko­ja.
Ed­gar Ri­ce Bur­rough­sin Tar­zan ja pik­kuvä­ki (1924) lisä­si tee­maan uu­den vaih­teen, tek­ni­sen kek­sinnön, jol­la san­ka­ri muu­tet­tiin kym­me­no­saan oi­kea­ta koos­taan. Mar­vel-yh­tiön Ant-man jat­kaa tätä ideaa.
Se pys­tyy yllättämään. To­ki Mar­ve­lil­la on jär­ke­viä san­ka­rei­ta ol­lut aiem­min­kin. Tähän jouk­koon kuu­luu mur­to­keik­ko­jen eri­kois­mies, lin­na­kun­di, jon­ka seu­raa­va keik­ka on as­tet­ta suu­rem­pi. Ei enempää eikä vä­hempää maail­man pe­las­ta­mi­nen. Apu­naan hän käyttää eri­lai­sia muu­ra­hais­la­je­ja, jot­ka ovat eri­kois­tu­neil­la la­jikäyttäy­ty­mi­sillään käyttö­kel­poi­sia kump­pa­nei­ta.
Hy­vin toi­mii myös ih­mi­se­ner­gia, sillä oi­keas­taan kaik­ki kes­kei­set hah­mot edus­ta­vat on­nis­tu­nut­ta näyt­te­lijä­työtä. Kun elo­ku­va vielä haus­kut­taa so­pi­vas­ti, kat­so­ja kiittää, jol­lei sa­tu ole­maan to­sik­ko.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita. Ekstroihin on tallennettu 22 min. dokumentit, 9 min. elokuvan uutispätkiä, 9 min. poistettuja ja pidennettyjä kohtauksia, 3 min. hupitooksia ja kommenttiraita. (PS)
02/12/2015

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy