Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Netflix

The Greatest Night of Pop

Elokuva:

Tekniset tiedot

Formaatti: Netflix
 
Vuosi: 2024Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: Netflix 
  
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Netflix) ellei toisin mainita.

Elokuva

U­SA for Af­ri­ca -­hyvän­te­keväi­syysp­ro­jek­tia ryy­dittä­neen We Are the World -­me­ga­hi­tin ko­koon­ra­ken­nus oli mel­koi­nen seik­kai­lu.

U­SA for Af­ri­ca -hyvän­te­keväi­syysp­ro­jek­tia ryy­dittä­neen We Are the World -me­ga­hi­tin ko­koon­ra­ken­nus oli mel­koi­nen seik­kai­lu. Netf­li­xin uu­si do­ku­ment­ti The Grea­test Night of Pop sum­maa yh­teen erään tam­mi­kui­sen stu­dioyön, jon­ka ai­ka­na syn­tyi jo­tain unoh­tu­ma­ton­ta.
Lio­nel Ric­hien ma­si­noi­ma ope­raa­tio ko­ko­si yh­teen suu­ren osan ai­kan­sa tär­keim­mistä ame­rik­ka­lai­sis­ta lau­la­jis­ta. Neljän­kym­me­nen täh­tiar­tis­tin egot jä­tet­tiin na­rik­kaan tär­keän asian edestä. Do­ku­ment­ti pal­jas­taa, kuin­ka egot het­kittäin re­so­noi­vat, kaik­ki Quin­cy Jo­ne­sin tuot­ta­jakä­den hellässä kont­rol­lis­sa. Muu­ta­mien pai­kal­la esiin­ty­nei­den ja tek­ni­sistä suo­rit­teis­ta vas­tan­nei­den haas­tat­te­lui­den kaut­ta neljän­kym­me­nen vuo­den ta­kai­nen muis­to ja hank­keen mer­ki­tyk­sel­li­syys herää hen­kiin — yhtä tär­keänä kuin ai­na. Ää­neen pää­sevät muun muas­sa Bru­ce Sp­rings­teen, Cyn­di Lau­per, Huey Lewis sekä yh­teisön ääntä kan­nat­te­le­va Lio­nel Ric­hie it­se. (VA)
21/04/2024

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy