Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Passionada

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2002Kesto: 100 minuuttia
Julkaisija: ColumbiaKuva:
Anamorfinen 2.35
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(11)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 11 vuotta.
VET: 109400EAN: 50505582258837

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Columbia) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ni­mestä voi­si tehdä il­keäs­ti pi­laa: Pas­sion?

Ni­mestä voi­si tehdä il­keäs­ti pi­laa: Pas­sion? — Na­da. Pe­riaat­tees­sa tämä on kui­ten­kin toi­mi­va, jos­kin hy­vin ta­va­no­mai­nen ro­mant­ti­nen ko­me­dia uh­ka­pe­lu­ris­ta (Ja­son Isaacs) ja les­kek­si jää­neestä äi­distä (So­fia Mi­los), jol­la on net­ti­deit­tai­luun hu­rah­ta­nut tei­ni-ikäi­nen tytär (e­lo­ku­vis­ta ”­Mys­tic Ri­ver” ja ”­Day Af­ter To­mor­row” tut­tu Em­my Ros­sum). Ta­ri­na ete­nee rau­hal­li­ses­ti lii­ko­ja höt­kyi­lemättä ja tu­tuim­mat ka­ri­kot välttäen, mut­ta uu­sien ideoi­den vä­hyys saa elo­ku­van tun­tu­maan yli­pitkältä.
Läm­minsä­vyi­nen, miel­lyttävän tark­ka ja on­gel­ma­ton ku­va. Yhtä­lail­la lep­poi­sa, ke­vyes­ti ti­la­ku­vaa luo­taa­va ää­ni­rai­ta. Ekst­rois­sa oh­jaa­jan ja pää­pa­rin näyt­te­lijöi­den, sekä kir­joit­ta­ja­kak­sik­ko Jim ja Ste­ve Jer­ma­no­kin mie­len­kiin­toi­set kom­ment­ti­rai­dat ja yk­si pois­tet­tu koh­taus (1 min.) sekä vaih­toeh­toi­nen lop­pu (15 min.) oh­jaa­jan kom­men­tein. Kan­nes­sa lu­vat­tu trai­le­ri lois­taa pois­sao­lol­laan. (IJ)

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy