Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Poirot – Box 16

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2013Kesto: 179 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
Anamorfinen 1.78*
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018004511

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Kol­man­nen­tois­ta eli vii­mei­sen Her­cu­le Poi­rot –­te­le­vi­sio­sar­jan kak­si osaa ovat jää­neet mie­leen yk­si­tyi­set­sivään ai­koi­naan al­ku­peräi­sissä ro­maa­neis­sa tu­tus­tu­nuil­le.

Kol­man­nen­tois­ta eli vii­mei­sen Her­cu­le Poi­rot –­te­le­vi­sio­sar­jan kak­si osaa ovat jää­neet mie­leen yk­si­tyi­set­sivään ai­koi­naan al­ku­peräi­sissä ro­maa­neis­sa tu­tus­tu­nuil­le.
Her­ku­leen uro­työt (T­he La­bours of Her­cu­les, 1947) il­mes­tyi ko­meas­ti suo­mek­si ko­vis­sa kan­sis­sa en­nen kuin pää­tyi vaa­ti­mat­to­mam­paan Sa­po-kuo­siin, joil­la oli 1970-lu­vun alus­sa kiu­sal­li­nen tai­pu­mus muut­tua ir­to­leh­ti­pai­nok­sek­si. Kir­jas­to­si­dok­sis­sa ei to­ki tätä on­gel­maa ol­lut.
Her­ku­leen uro­työt oli alun­pe­rin yh­dis­telmä eri­lai­sia ar­voi­tuk­sia, jot­ka mes­ta­riet­sivä rat­kai­si. Tv-sar­ja ot­taa mel­koi­ses­ti va­pauk­sia ja on enää yk­si ta­ri­na, jos­sa rat­ko­taan tai­de­var­kauk­sia sveit­siläi­sessä lo­ma­ho­tel­lis­sa. Jak­so on suo­ras­taan tylsä.
Neljä täh­teä me­nee­kin vain le­vyn toi­sel­la jak­sol­le. Esi­rip­pu (Cur­tain: Poi­rot’s Last Ca­se, 1975) kään­net­tiin edel­li­sen ta­paan ko­viin kan­siin he­ti il­mes­ty­mi­sensä jäl­kee, mut­ta Sa­po-ver­sio­ta ei kos­kaan näh­ty sa­maan ta­paan kuin kä­vi ro­maa­nil­le Nei­ti Marp­len vii­mei­nen jut­tu (S­lee­ping Mur­der, 1976, suo­men­nos ko­viin kan­siin 1977). Ch­ris­tie kir­joit­ti mo­lem­mat hy­vissä ajoin va­ras­toon, jo 1940-lu­vun alus­sa hyvällä luo­mis­kau­del­laan.
E­si­rip­pu on laa­du­kas tv-so­vi­tus kir­jai­li­jan psy­ko­lo­gi­ses­ta jän­ni­tyk­sestä. Ta­ri­naa en hen­no spoi­la­ta lain­kaan. Riittää, että ker­ron Poi­rot’n ja lo­pul­ta kap­tee­ni Has­ting­sin pää­tyvän al­kuun; itä­mai­sit­tain tul­kit­tu­na kuin kuo­le­va ih­mi­nen pa­lai­si syn­tymättömäk­si lap­sek­si. Jak­so ta­pah­tuu maa­lais­ho­tel­lis­sa, jo­ka oli näyttämönä en­simmäi­sessä Poi­rot-ro­maa­nis­sa Sty­le­sin ta­paus (T­he Mys­te­rious Af­fair at Sty­les 1920, suo­mek­si Sa­po-sar­jas­sa 1970). Poi­rot koh­taa oman mo­raa­lin­sa ra­jat.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva tv-tuotannoksi. Rutiininomainen ja selkeä ääniraita. Väärä vuosikerta takakannessa. (PS)
12/05/2016

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy